październik 2022

W dniach 20-21 października 2022 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się w formie hybrydowej ogólnopolskie seminarium otwarte nt. „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”. Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Katechetyki we współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Marii...