październik 2022

Przed nami dwa kolejne seminaria, na które serdecznie zapraszamy!Olsztyn, 20-21.10.2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Temat przewodni seminarium: Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością.Zgłoszenia udziału do 1 października 2022 r. poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY Udział w seminarium jest bezpłatny. Na prośbę zainteresowanych, uczestnictwo będzie potwierdzone certyfikatem. Zobacz program...