ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SEMINARIA OTWARTE W OLSZTYNIE I LUBLINIE

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SEMINARIA OTWARTE W OLSZTYNIE I LUBLINIE

Przed nami dwa kolejne seminaria, na które serdecznie zapraszamy!

🔔Olsztyn, 20-21.10.2022, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Temat przewodni seminarium: Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością.

Zgłoszenia udziału do 1 października 2022 r. poprzez FORMULARZ KONTAKTOWY Udział w seminarium jest bezpłatny. Na prośbę zainteresowanych, uczestnictwo będzie potwierdzone certyfikatem. 

📢Zobacz program seminarium w olsztynie.
📢Pobierz plakat.
 

🔔Lublin, 7-8.11.2022, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS „Chatka Żaka”. Temat przewodni seminarium: Pedagogia tolerancji. W kręgu myśli Karola Wojtyły Jana Pawła II

📢Zobacz program seminarium w lublinie.
📢pobierz zaproszenie na konferencję