OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OTWARTE OLSZTYN

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OTWARTE OLSZTYN

W dniach 20-21 października 2022 r. na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się w formie hybrydowej ogólnopolskie seminarium otwarte nt. „Pedagogia tolerancji. Między wolnością a odpowiedzialnością”. Zostało ono zorganizowane przez Katedrę Teologii Pastoralnej i Katechetyki we współpracy z Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Seminarium odbyło się w ramach projektu „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą”, realizowanego przy wsparciu Ministra Edukacji i Nauki w programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki (nr projektu SONP/SP/461712/2020). Patronat honorowy objęli: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Stowarzyszenie Katechetyków Polskich. W seminarium udział wzięli liczni przedstawiciele grona pedagogicznego i środowiska akademickiego z całej Polski, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, katecheci, psycholodzy szkolni, dyrektorzy wydziałów katechetycznych, przedstawiciele mediów. 

📢Zobacz program seminarium
📢Pobierz plakat