OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OTWARTE KAMIEŃ ŚLĄSKI-OPOLE

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIUM OTWARTE KAMIEŃ ŚLĄSKI-OPOLE

Pierwsze ogólnopolskie seminarium otwarte zorganizowane w ramach projektu „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą” (nr projektu SONP/SP/461712/2020) miało miejsce w dniach 1-2 czerwca 2022 r. w Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Temat przewodni seminarium: Ku pojednanej różnorodności. Oblicza pedagogii tolerancji Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Honorowym gościem i wykładowcą był watykański Prefekt Dykasterii ds. Popierania Jedności Chrześcijan J. Em. Kard. prof. dr hab. Kurt Koch. Istotne świadectwo pedagogii tolerancji Karola Wojtyły / Jana Pawła II zaprezentował jego uczeń i długoletni współpracownik abp prof. dr hab. Alfons Nossol. Seminarium cieszyło się wielkim zainteresowań środowisk naukowych, szkolnych i społecznych. Stacjonarnie wzięło w nim udział ponad 100 osób. Miało ono zasięg międzynarodowy.

📢ZOBACZ PROGRAM SEMINARIUM