OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA/ WARSZTATY OTWARTE

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA/ WARSZTATY OTWARTE

Istotnym elementem projektu pn. „Pedagogia tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą” (nr projektu SONP/SP/461712/2020) realizowanego w ramach programu MEiN „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” są trzy ogólnopolskie otwarte seminaria oraz cykl wykładów i warsztatów popularnonaukowych i szkoleniowych. Ich celem jest wieloaspektowa popularyzacja pedagogii tolerancji Karola Wojtyły / Jana Pawła II.

Dwudniowe seminaria zaplanowano w trzech miejscach tak, aby terytorialny zasięg projektu obejmował obszar całego kraju. Są to: Kamień Śląski-Opole (01-02.06.2022), Olsztyn (20-21.10.2022) oraz Lublin (7-8.11.2022). Całość koordynuje i nadzoruje kierownik projektu ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (Uniwersytet Opolski). Realizacją zadania w poszczególnych miejscach kierują: Kamień Śląski-Opole: ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser (UO), Olsztyn: prof. dr hab. Anna Zellma (UWM w Olsztynie), Lublin: prof. dr hab. Jan Pomorski (UMCS w Lublinie).

Celem seminariów jest zaprezentowanie wyników prac związanych z szeroko rozumianym problemem tolerancji w kontekście przesłania i postaw Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Chodzi o wskazanie aktualności i ponadczasowości nauczania Jana Pawła II co do rozwiązywania trudnych zadań społecznych, zogniskowanych wokół problemu TOLERANCJI / NIETOLERANCJI. Uczestnikom zostaną zaoferowane bezpłatnie nocleg i wyżywienie. Tego typu rozwiązanie z założenia ma otworzyć jak najszerszym grupom społecznym możliwość uczestniczenia w seminariach. Przewidziana jest także możliwość uczestnictwa w seminariach osób z zagranicy.

Ważnym elementem projektu jest cykl trzydziestu wykładów i dwudziestu warsztatów ogólnopolskich oraz regionalnych realizowanych w formie online, hybrydowej oraz stacjonarnej.

📢Zobacz plan wykładów i warsztatów