OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA/ WARSZTATY OTWARTE

OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA/ WARSZTATY OTWARTE

Istotnym elementem projektu, urzeczywistniającym ideę społecznej odpowiedzialności nauki, są trzy ogólnopolskie otwarte seminaria/ warsztaty popularnonaukowe.

Pierwsze seminarium miało miejsce w Centrum Kultury i Nauki WT UO w Kamieniu Śląskim i w Opolu w dniach 1-2.06.2022. Temat przewodni seminarium: Ku pojednanej różnorodności. Oblicza pedagogii tolerancji Karola Wojtyły / Jana Pawła II. Honorowym Gościem i wykładowcą był watykański Prefekt Dykasterii ds. Popierania jedności Chrześcijan J. Em. Kard. Prof. Dr hab. Kurt Koch. Wzięło w nim udział ponad 100 osób.

📢Zobacz program seminarium.

Przed nami dwa kolejne seminaria, na które serdecznie zapraszamy! O szczegółach dowiesz się w sekcji Aktualności.