Czym jest postawa tolerancji?

Celem projektu Pedagogia Tolerancji. Podążając za Karolem Wojtyłą jest kształtowanie myślenia, postaw i zachowań dotyczących drugiego człowieka, opartych na poszanowaniu jego godności, bez wykluczania, kategoryzowania i wartościowania na lepszych i gorszych, swoich i obcych.

 

Zajmuje nas tolerancja jako postawa w duchu myślenia i pedagogii Karola Wojtyły. Poszukując odpowiedzi na pytanie: czym jest postawa tolerancji i jak ją praktykować na co dzień, chcemy, w imię społecznej odpowiedzialności nauki, czerpać z tego dziedzictwa, gdzie fides et ratio wzajemnie się dopełniają, a nie rywalizują ze sobą. 

Szczególnie zajmować nas będzie taka postawa tolerancji, w której zachowaniu własnej tożsamości towarzyszą: otwartość na innych  i stała troska o nich.

Aktualności

O projekcie Pedagogia Tolerancji

Poznaj aplikację

“Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam”